close
تبلیغات در اینترنت
درس ششم - محاسبه کارمزدهای خرید و فروش و اصطلاحات بورسی
مشتریان برای معاملات سهام و آتی خود در بازار بورس کارمزدهایی را پرداخت میکنند که این کارمزدها بصورت زیر است:کارمزد معاملات سهام در بازار بورس:کارمزد کارگزار:کارگزار از فروشنده و خریدار (از  هردو) معادل 0/4 درصد یا 4 در هزار ارزش معامله تا سقف 10 میلیون تومان کارمزد دریافت میکند.کارمزد شرکت بورس:شرکت بورس معادل 0/08 درصد یا 8 در ده هزار ارزش معامله کارمزد دریافت میکند که 60 درصد آن از طریق فروشنده و 40 درصد آن از طریق خریدار دریافت میشود.کارمزد سازمان بورس:سازمان بورس معادل 0/1 درصد…
درس ششم - محاسبه کارمزدهای خرید و فروش و اصطلاحات بورسی

مشتریان برای معاملات سهام و آتی خود در بازار بورس کارمزدهایی را پرداخت میکنند که این کارمزدها بصورت زیر است:


کارمزد معاملات سهام در بازار بورس:


 • کارمزد کارگزار:

کارگزار از فروشنده و خریدار (از  هردو) معادل 0/4 درصد یا 4 در هزار ارزش معامله تا سقف 10 میلیون تومان کارمزد دریافت میکند.


 • کارمزد شرکت بورس:

شرکت بورس معادل 0/08 درصد یا 8 در ده هزار ارزش معامله کارمزد دریافت میکند که 60 درصد آن از طریق فروشنده و 40 درصد آن از طریق خریدار دریافت میشود.


کارمزد سازمان بورس:

سازمان بورس معادل 0/1 درصد یا 1 در هزار  ارزش معامله تا سقف 20 میلیون تومان کارمزد دریافت میکند که 60 درصد آن از طریق فروشنده و 40 درصد آن از طریق خریدار دریافت میشود.


 • کارمزد شرکت سپرده گذاری یا کارمزد تسویه:

شرکت سپرده گذاری معادل 0/03 درصد یا 3 در ده هزار ارزش معامله تا سقف 20 میلیون تومان کارمزد دریافت میکند که 60 درصد آن از طریق فروشنده و 40 درصد آن از طریق خریدار دریافت میشود.


 • کارمزد شرکت فناوری:

کارمزد شرکت فناوری معادل 0/04 درصد یا 4 در ده هزار ارزش معامله تا سقف 20 میلیون تومان کارمزد دریافت میکند که 60 درصد آن از طریق فروشنده و 40 درصد آن از طریق خریدار دریافت میشود.


 • مالیات نقل و انتقال سهام:

معادل 0/5 درصد یا معادل 5 در هزارم ارزش معامله که توسط فروشنده پرداخت می شود و بجز این مالیات دیگری دریافت نمی شود. 


حال اگر تمام این کارمزدها را جمع کنیم کارمزدی معادل 0/5 درصد توسط خریدار و کارمزدی معادل 1/05 درصد توسط فروشنده و جمعا" معادل 1/55 درصد از دوطرف کسر می شود.


مثلا" در یک معامله اگر 1 میلیون تومان پول به حساب کارگزاری برای خرید سهام واریز کنیم معادل 0/5 درصد آن یعنی 5 هزارتومان از آن کسر و مابقی را کارگزار برای ما سهام می خرد و اگر در یک معامله ای فروشنده باشیم که معادل یک میلیون تومان پول سهام فروخته شده ما باشد معادل 10/500 تومان آن توسط کارگزار یعنی 1/05 درصد کسر و مابقی آن به حساب ما واریز می شود.

که این کارمزدهای کسر شده باز خود سهم سازمان بورس - شرکت بورس - مالیات و .. میشود.


تعاریف و آشنایی با اصطلاحات بورسی


برای فعالیت در بازار بورس شناخت و فهم اصطلاحات بورسی بسیار مهم و اساسی است اما مهمتر اینست که کاربرد صحیح از این تعاریف را در عمل هم بدانیم.

 • شاخص بورس یا index:

شاخص به معنی نشاندهنده یا نمودار است که جهت و مقدار تغیرات کل بازار نشان میدهد.مهم ترین شاخص بورس شاخص قیمت سهام است.


 • سود هر سهم(EPS):

EPS سرنام کلمات Earning Per Share است که نشاندهنده سود هر سهم است.برای محاسبه EPS یا سود هر سهم مالیات را از کل سود کسر و حاصل را بر تعداد سهام تقسیم میکنیم.


 1. تعداد سهام/(کل سود حاصله - مالیات) = سود هر سه یا EPS 

سه نوع دیگر EPS (پیش بینی شده - تحقق یافته - تعدیل) وجود دارد که هر یک بصورت زیر تعریف می شوند:


EPS پیش بینی شده یا سود پیش بینی شده هر سهم: 

عبارت است از سود هر سهم که شرکت برای سال مالی که در پیش است پیش بینی می کند.


EPS تحقق یافته یا سود تحقق یافته هر سهم: 

عبارت است از سود هر سهم که در دوره ی مالی گشته به هر سهم تعلق گرفته است.

EPS تعدیل یا سود تعدیل هر سهم: 

شرکتها در ابتدای سال مالی EPS خود را پیش بینی می کنند که به آن 

EPS پیش 

بینی شده می گویند.

اما ممکن است این پیش بینی کمتر یا بیشتر شود.

 • سود نقدی هر سهم(DPS):

همه ساله شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون (ذخیره قانونی) و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند.

به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و بطور نقدی به دست سهامداران می رسد، DPS  گفته می شود.

و اینکه چه میزان از سود تحقق یافته ی هر سهم یا 

EPS تحقق یافته 

به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است 

که در مجمع عادی سالیانه توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهامداران می رسد.


 • P/E (پی به ایی) یا رابطه قیمت به درآمد

اگر یک شرکت پی به ایی ۱ داشته باشد یعنی سود سرمایه گذاری شما بعد از ۱ سال برابر خود سرمایه گذاریتان می شود.

سرمایه گذاران اغلب از نسبت P/E به عنوان ابزار نمایش ارزش یک شرکت یاد می کنند.


نسبت (P/E) رایج ترین نسبتی است که در بازار سرمایه برای سرمایه گذاران،تحلیل گران ،مدیران پر تفوی ،مشاوران و...اهمیت دارد.علت محبوبیت این نسبت توان نمایش رابطه ارزش بازار وسود هر سهم با یک عدد ریاضی است.

هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی که یک سرمایه گذر برای سهم می پردازد و چشم اندازآینده شرکت وسود پیش بینی شده آن است.

نسبت قیمت به درآمد در تعیین دوره برگشت اصل سرمایه گذاری از محل سودهای آتی یک سهم به ما کمک  می کند.

برای مثال اگر شما سهامی با نسبت P/Eبرابر 10خریداری کنید به این معناست که 10سال طول می کشد تا شرکت کل سرمایه اولیه شما را از محل سودهای خود باز پس دهد.

 1. سود  هر سهم/قیمت هر سهم = P/E


  بسیاری از افراد با پی به ایی در مورد خرید و فروش تصمیم می گیرند. در محاوره ی عمومی گفته می شود که پی به ای پایین نشان دهنده ریسک کمتر و سود کتر و پی به ایی بیشتر نشاندهنده ریسک بیشتر و سود بیشتر است.

  اما در حالت کلی مزایا و معایب پی با ایی

  1- نسبت P/E منعکس کننده عقیده بازار درباره یک شرکت است. معمولا نسبت P/Eشرکت های خوب ورو به رشد، بالا است.

  2- نسبت  P/E بزرگ نشان دهنده خوش بینی ونسبت P/Eکوچک،نشان دهنده بدبینی عموم سرمایه گذاران درباره آینده شرکت است.

  3- نسبت P/E تا زمانی بالا خواهد بود که عموم سرمایه گذاران به توانایی رشد وتحقق سود ویا افزایش قیمت سهام یک شرکت اعتقاد داشته باشند.به محض اینکه این اطمینان در قابیلت سود آوری شرکت ازبین برود ،این نسبت افت خواهد کرد.

  4- نسبتP/E ،اعتبار شرکت ومدیریت آن وهمچنین اعتمادی که سرمایه گذاران در مورد استعداد دست یابی به سود شرکت دارند ،منعکس می کند.

  5- نسبت P/Eدماسنجی است که مرتبا میزان حرارت سهام را بررسی وبه بازار اعلام می کند

  6- نسبت  P/E نشان دهنده سطح ریسک یک سهم نیز است. هر چه P/Eبالا تر باشد ،ریسک سهم بالاتر خواهد بود .

  7- در صورت منفی شدن بازار تمایل به فروش سهام باP/E بالا نسبت به سایر سهام افزایش می یابد.

  8- هنگامی که شرکت ها دوره رشد خود را پشت سر می گذارند سود آنها تثبیت ونسبت P/E  آنها تعدیل  می شود.


 • درصد نوسان:

مقدار تغییرات قیمت هر سهم در جهت مثبت یا منفی که حداکثر میتواند تا 4 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد.


 • بهترین عرضه:

بهترین عرضه نشانگر کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش سهم یک شرکت است.


 • بهترین تقاضا:

بهترین تقاضا نشانگر بیشترین قیمت پیشنهادی برای خرید سهم یک شرکت است.

 • خالص تقاضا:

تفاضل بین ارزش ریالی بهترین تقاضا و بهترین عرضه را نشان میدهد.

یعنی اگر بیشترین قیمت پیشنهادی برای خرید یک سهم را از کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش یک سهم را از هم کسر کنیم خالص تقاضا برای آن سهم محاسبه می گردد.

 • حجم مبنا:

تعداد سهامی است که هر روز باید مورد داد وستد قرار گیرد،تا قیمت سهم معادل ۵ درصد برای آغاز معاملات روز بعد تغییر یابد.این معادل هشت ده هزارم تعداد کل سهام هر شرکت است.


درباره : آموزش های مقدماتی ,
بازدید : 1611
امتیاز : نتیجه : 3 امتیاز توسط 3 نفر مجموع امتیاز : 36

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


قالب وبلاگ